Հաճախորդի իրավունքներ

Ընկերության կողմից ձեզ մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ առաջացած բողոքները բավարարվում են համաձայն ստորև բերված ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի  2009 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03-ի հավելված 9-ի և ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 225-Ն որոշման հավելված 2-ի:

Դիմումները հնարավոր է ուղղել ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ թղթային եղանակով` համաձայն Հետադարձ կապ բաժնում տեղադրված փոստային և էլեկտրոնային հասցեների կամ ներկայացնել ՅՈՒՓԵՅ ՓԲԸ ցանկացած մասնաճյուղ: Հասցեներն ու աշխատանքային ժամերը հասանելի են Մասնաճյուղեր էջում։

Ընկերության դեմ բողոք-պահանջներ ունենալու պարագայում առաջնորդվեք սահմանված ընթացակարգով, որը հասանելի է այստեղ:

Գաղտնիության քաղաքականությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ էջում։

Կիսվել
Թարմացված է 25.03.2024 14:08