Սահմանափակումներ

Համալրում

Ստարտ

Ստանդարտ

Սուպեր

Մասնաճյուղից

Մեկ գործարք՝ 100-200,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

  Նշում 400,000 ՀՀ դրամ և ավելի գումարների դեպքում բացառապես անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենի կամ էլեկտրոնային տարբերակի պահպանումով

ARCA, VISA, MASTER, AMEX (ոչ կցված)

Մեկ գործարք՝ 100-200,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 500,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 500,000 ՀՀ դրամ

ARCA, VISA, MASTER, AMEX (կցված)

Կցելու դեպքում կարգավիճակը  դառնում է Ստանդարտ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 500,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 500,000 ՀՀ դրամ

Առցանց վարկի միջոցով

Անհասանելի

Անհասանելի

Համաձայն գործընկերոջ կողմից սահմանված սահմանաչափի

POS տերմինալով

Մեկ գործարք՝ 100-200,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ բանկերից բանկային հաշվով փոխանցում

Մեկ գործարք՝ 100-200,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Կանխիկացում և փոխանցում

Ստարտ

Ստանդարտ

Սուպեր

Կանխիկացում մասնաճյուղից

Անհասանելի

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ միջնորդավճարը)

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ միջնորդավճարը)

  Նշում՝ 400,000 ՀՀ դրամ և ավելի գումարների դեպքում բացառապես անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենի կամ էլեկտրոնային տարբերակի պահպանումով

Upay դրամապանակից մեկ այլ Upay դրամապանակ

Անհասանելի

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ 

Փոխանցում հայկական բանկերի թողարկված քարտերին

Անհասանելի

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 400,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 400,000 ՀՀ դրամ

Փոխանցում հայկական բանկերի հաշիվներին

Անհասանելի

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 400,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 400,000 ՀՀ դրամ

Վճարում

Ստարտ

Ստանդարտ

Սուպեր

Բջջային օպերատորներ (տեղական)

Սահմանափակումը համաձայն գործընկերոջ սահմանափակումների

Սահմանափակումը համաձայն գործընկերոջ սահմանափակումների

Սահմանափակումը համաձայն գործընկերոջ սահմանափակումների

Կոմունալ վճարումներ/ ինտերնետ/ հեռուստատեսություն

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 200,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարում առցանց

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 200,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 400,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 400,000 ՀՀ դրամ

Բուքմեյքերական հաշիվների համալրում

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 200,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

ՃՈ տուգանքներ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 200,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Այլ ծառայություններ

Մեկ գործարք՝ 100-200,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույն գումար՝ 100 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Կիսվել
Թարմացված է 25.11.2021 15:56